گریتینگ گالوانیزه چیست

همه آنچه باید در مورد گریتینگ گالوانیزه بدانیم!

گریتینگ گالوانیزه یکی از مقاوم ترین انواع گریتینگ است که دلیل این استقامت نوع پوشش به کار گرفته شده در آن است.

زمانی که گریتینگ فلزی به پوشش گالوانیزه آغشته می شود و به اصطلاح عمل گالوانیزاسیون انجام می شود، مقاومت آن به قدری افزایش پیدا می کند که در برابر هرنوع زدگی و خوردگی مصون می ماند و شکل اولیه خود را حفظ می کند.

به همین دلیل این محصول از هواداران زیادی برخوردار است و بیشتر سفارشات گریتینگ مربوط به نوع گالوانیزه است.

حال سوال اینجاست که گالوانیزه چیست؟

فلزهای مثل فولاد پیوسته در معرض فساد هستند و برای مقاوم ماندن آن ها بایستی سراغ یک نوع پوشش فساد ناپذیر رفت.

این روپوش فساد ناپذیر گالوانیزه است که همان ورق های فلزی روی است.

گریتینگ گالوانیزه

 

گریتینگ گالوانیزه