گریتینگ الکتروفورج

برای ساخت گریتینگ از دو روش استفاده می شود. روش اول روش جوش و روش دوم روش الکتروفورج یا جوشکاری مقاومتی می باشد. روش ساخت گریتینگ با جوشکاری مقاومتی یا همان الکتروفورج نسبت به روش جوش امروزی تر می باشد. در این روش ساختار گریتینگ توسط جریان برق و با شوکی که به آن وارد می شود در کنار یک محصول دیگر قرار گرفته و ذوب می شود و شبکه گریتینگ را ایجاد می کند. گریتینگ فولادی با پوشش گالوانیزه گرم را الکتروفورج گویند. در این نوع گریتینگ به جای پانچ کردن تسمه و قرارگیری میلگرد یا چهارپهلو در شیار ایجاد می شود و جوشکاری آن بصورت دستی توسط دستگاه جوش مقاومتی انجام می گیرد. در این روش چهار پهلو بر روی تسمه قرار می گیرد و با آمپر بالا و فشار تسمه و چهار پهلو در یکدیگر فورج می شوند.

گریتینگ الکتروفورج

مزایای روش الکتروفورج

در روش جوشکاری مقاومتی یا همان الکتروفورج برای اتصال رابط ها و باربرها در یک شبکه گریتینگ از دستگاه های خودکار الکترومکانیکی استفاده می شود، دستگاه جوش الکتروفورج با ایجاد جریان بالای الکتریکی و فشار مکانیکی، باعت می گردد تا تسمه های باربر و رابط های چهارپهلو در محل های اتصال به دمای ذوب نزدیک شود و به دلیل وجود فشار مکانیکی دو قطعه کاملا در هم  فروروند و اتصال کاملا یکنواخت صورت گیرد. از مزایای این روش نسبت به روش دستی این است که با وجود وزن کمتر دارای مقاومت بیشتری می باشد و به همین دلیل بعنوان اقتصادی ترین روش تولید گریتینگ در جهان شناسایی شده است. گریتینگ الکتروفورج بعد از تولید با پوشش گالوانیزه گرم، آبکاری می شود تا در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاومت خوبی داشته باشد.

از دیگر مزایای این روش میتوان موارد زیر را مطرح نمود :

عدم خوردگی نسبت به فرآیند اتصال قدیمی

وزن کمتر با استحکام بیشتر تا حدود 40% نسبت به نوع تسمه در تسمه

قابلیت تحمل بار بیشتر با توجه به داشتن وزن کمتر

تنوع ضخامت و عرض تسمه

عدم خلل و فرج بدلیل یکنواخت بودن تمامی نقاط اتصال

گالوانیزاسیون بهتر و جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی در نقاط اتصال در طول زمان

Pin It