واحد فروش

مدیریت بازاریابی و فروش مسئول عرضه و فروش محصولات از قبیل گاتر ،ترنچ،کانال پیش ساخته،کف شور های خطی ،تجهیزات پارکینگ و پوشش های درز انبساط دربازارهای داخلی و خارجی ، تعیین خط مشی فروش و بازاریابی محصولات شرکت درراستای دستیابی به درآمد پیش بینی شده ، ارائه برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت فروش ،تهیه پیشنهاد درمورد سیاستهای تجاری و قیمت گذاری و تلاش  درجهت دستیابی مدیریت عالی شرکت به نتایج مورد نظراقتصادی  می باشد.

برترهای بخش فروش گروه صنعتی ایران درین نسبت به رقبا در بازار 

1-مشاوره اصولی به صورت حضوری به مشاوران ، نظارت ، پیمانکاران و کافرمایان

2- ارائه نمونه اجناس مورد بحث برای انتخاب راحت برای مشتریان 

3-ارائه دادن اطلاعات تخصصی به صورت کاتالوگ دیتا شیت به مشاوران و پیمانکاران محترم جهت انتخاب درست کالای مورد نظر

4-مشاوره جهت ساخت انواع گاتر و کانال پیش ساخته و ترنچ در اندازه های مختلف و مقاومت های مختلف وزنی 

5-مشاور جهت نصب و اجرای در صورت تمایل پیمانکاران جهت اجرای پروژه گاتر ، ترنچ و کانال پیش ساخته

6-پیگیری جهت نصب و هماهنگی های لازم با اکیپ های نصاب 

 

واحد تحقیق و توسعه
واحد نصب و اجرا